Hypnosterapi i Göteborg

Hur vårt sinne fungerar

"Alla våra tankar, reaktioner och upplevelser om någon eller något, allt detta bygger på vår tidigare kunskap och erfarenheter. Vi är alltid en reflektion av det vi upplevde i det förflutna."


Cht Danilo Spasic

Det omedvetna


Det omedvetna sinne utför en stor mängd viktiga uppgifter, såsom att ständigt reglera kroppens inre miljö så att temperatur, näring, syrehalt, blodtryck och mycket annat hålls konstanta trots varierande yttre betingelser. Detta är processer som medvetandet inte har insyn i, men som det är beroende av för att själv kunna fungera. Det omedvetna kan också ta över väl utövade färdigheter, ofta med betydligt bättre resultat än vad medvetandet själv klarar. Duktiga musiker, fotbollsspelare, bilförare eller skådespelare har sitt omedvetna att tacka för mycket av sin förmåga. Förmåga att känna igen ansikten och mönster i både tid och rum och att göra snabba bedömningar trots ofullständig information kallas för intuition, och är en av egenskaper av det omedvetna.


Det medvetna


Detta är en del av sinnet, som hanteras med våra fem sinnen (syn, hörsel, smak, lukt och känslor) som är riktade mot omvärlden. Den har som huvuduppgift att samla in information från omvärlden. Genom att samla in information, har medvetandet en viktig uppgift att lära sig kunskaper och färdigheter du behöver för att överleva i denna värld. Det medvetna har flera viktiga egenskaper som påverkar vår uppfattning av verkligheten:
Analys är den första egenskap av medvetandet. Detta är ett behov av att analysera och observera alla situationer du befinner dig i. Det medvetna analyserar ny och letar efter gammal information från din ”databas” (din tidigare erfarenhet) och försöker hitta en lämplig lösning i varje situation.
Rationalitet är nästa egenskap av medvetandet. Denna funktion gör att vi alltid har en rationell förklaring till våra handlingar oavsett om de är bra eller inte. Önskan för lärande, utveckling och kontinuerliga framsteg är en del av det medvetna sinnet och vi kallar det viljan. 


Den kritiska faktorn är en egenskap av att kritisera och bestrida allt som motsätter dina befintliga kunskaper och vetandet. Denna funktion av medvetandet återspeglas i en snabb granskning av livets erfarenheter: upplevelser, intryck och känslor som lagras i permanent minne (undermedvetna), som sedan svarar med kritik på allt som inte är i harmoni (linje), med din vetskap. All information som ligger i linje med dina befintliga kunskaper accepteras omedelbart, och det som inte är i linje ska ifrågasättas och utmanas. Allt som andra säger till dig, eller du säger till dig själv, och därmed känner inre motstånd till den information är den kritiska funktion av ditt medvetande. Med tanke på att den egenskap hos medvetandet ständigt kritiserar och gör jämförelse av befintliga attityder och nya idéer, blir det mycket svårt att ändra sin reaktion och beteende på en medvetet nivå. Den kritiska faktorn fungerar som ett antivirusprogram som skall ifrågasätta, analysera och jämföra alla nya informationer, idéer och nya förslag som kommer ifrån omgivningen, och allting som stämmer inte överens med de gamla informationerna avvisas. 


Det undermedvetna - Din autopilot


Det som styr vår kropp och vårt liv är nivån under den medvetna nivån, det undermedvetna. För att bättre förstå hur denna nivå fungerar, är det enklast att jämföra den med en dator, eftersom en dator fungerar på samma sätt som vårt sinne. När du köper en helt ny dator och försöker göra nånting avancerat med den, det händer inte jätte  mycket. Anledningen till det är att den nya datorn inte har alla program förinstallerade, utan bara de nödvändiga. Det är så i princip vårt sinne fungerar. Den mänskliga hjärnan är i själva verket den mest perfekta biologiska datorn. När vi föds, är våra datorer nästan helt tomma, förutom vissa grundläggande program som styr kroppens funktioner. För varje ny dag som kommer, lägger vi till några nya program och uppdaterar befintliga. Det undermedvetna är en mycket större del av sinnet än medvetna delen. Den kan bearbeta miljontals information varje sekund, och innehåller alla våra minnen, erfarenheter och reaktioner. Den sätter igång program som sedan styr våra reaktioner och beteenden. Det undermedvetna har en ”autopilot” funktion som tillåter oss att göra fler saker samtidigt utan att vi behöver fokusera oss på var och en av dem separat. Att köra en bil är ett typiskt exempel, eftersom körning innebär många små moment – hantera alla spakar och pedaler, acceleration, bromsning etc. Alla dessa operationer efter ett antal repetitioner går med automatik. 


Upplevelse/Fantasi


I exakt samma tid och samma omgivning, alla vi har en egen upplevelse om världen där vi befinner oss. Det är intressant att oavsett olika personliga upplevelser av samma värld, världen förändras inte, utan den är som den är. Den enda skillnaden ligger i vårt sinne. Vår fantasi skapar ”Vår upplevelse av världen.” När den är väl skapad, kan den inte ändras tills vi ändrar upplevelsen på den nivå där vi skapade den, och det är på en undermedveten nivå. Denna nivå av vårt sinne är också ansvarig för att hålla oss från alla faror, både från verkliga och inbillade. Det som ibland inbillas i vårt undermedvetna har en inverkan på oss som en händelse som verkligen inträffat, det undermedvetna ser inte skillnaden. Detta är en viktig egenskap av vårt undermedvetna, den enda ”verkligheten” som den erkänner är upplevelser definierade med våra känslor. Alla våra erfarenheter från början av vårt liv tills idag lagras på denna nivå som vi även kallar permanent minne.


Permanent minne

Via våra sinnen tar vi emot information och input dygnet runt, även när vi sover. Allt som någonsin hänt dig, som du någonsin hört, luktat eller känt är permanent placerat och låst i en stor databas som ligger i vårt undermedvetna. Det fungerar som en hårddisk som lagrar alla våra händelser från den dag vi föddes fram tills nu.


hypnos behandling